Beckers Bouweconomie voor:
spotlight

Particulierenspotlight

Bedrijvenspotlight

GEMEENTENBeckers Bouweconomie

Afdrukken

Beckers Bouweconomie geeft financiële adviezen op het gebied van vastgoed. Bij elk nieuwbouw- of verbouwplan is het belangrijk zo snel mogelijk duidelijkheid te hebben over de haalbaarheid van uw plannen. Vanuit onze ervaring en expertise geven wij u een helder beeld van de kosten en opbrengsten van een project. Wij toetsen en rapporteren tevens op welke punten een plan bijgesteld moet worden om onder de streep het maximale rendement uit uw investering te halen.


Gemeenten, (bouw)bedrijven, maar ook particulieren kunnen bij ons terecht voor onder meer financiële haalbaarheidsonderzoeken, second opinion controlewerk, grondexploitaties, exploitatieplannen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), investeringsoverzichten en
calculatiewerkzaamheden.


Naast de opdrachtgever zitten bij elk (nieuw)bouwplan tenminste drie partijen aan tafel: de gemeente, de architect en de aannemer. Als bouwkostendeskundige en planeconoom heeftBeckers Bouweconomie inzicht in de belangen, de behoeftes en de kwaliteiten van deze partijen. Dit versnelt en verbetert het ontwikkelingsproces aanzienlijk.

Hebt u interesse? Klik op de buttons in het menu voor meer informatie.